Πολιτική απορρήτου

Καλωσορίσατε στην Πολιτική Απορρήτου του Drugandrop!

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή όσα ακολουθούν και μόνον εφόσον συμφωνείτε τότε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στον διαδικτυακό μας τόπο. Επιπλέον, διαβάστε τους Όρους Χρήσης που συνιστούν τη συμφωνία μεταξύ του διαδικτυακού μας τόπου και του εκάστοτε επισκέπτη/ χρήστη αναφορικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την ευθύνη των μερών. Λάβετε υπόψιν ότι προϋπόθεση της νόμιμης χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από το drugandrop (αναφέρεται επίσης και ως ο «διαδικτυακός [μας] τόπος», η «ιστοσελίδα» ή «εταιρία»), είναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή της πολιτικής απορρήτου και των όρων χρήσης, όπως βεβαίως και η συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο και με τα χρηστά ήθη. Το drugandrop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική απορρήτου, όποτε το κρίνει αναγκαίο. Η συγκατάθεσή σας εξυπακούεται με τη χρήση της ιστοσελίδας.

Είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι στην προστασία και τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών σας δεδομένων και, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας, χρησιμοποιούμε μόνο πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς με νόμιμο τρόπο. Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο 4624/2019 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Μέτρα εφαρμογής του GDPR στην Ελλάδα και ενσωμάτωση της Οδηγίας για την προστασία δεδομένων από τις Αρχές»), τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την ισχύουσα νομοθεσία, ως εκ τούτου εναρμονίζεται πλήρως με την απαίτηση πλήρους διαφάνειας από την πλευρά μας σχετικά με τον τρόπο χρήσης και διασφάλισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με πλήρη λογοδοσία για τους τρόπους που τα μεταχειριζόμαστε. Σε αυτό το πλαίσιο γνωστοποιούμε στον επισκέπτη/ χρήστη μας ότι αντιλαμβανόμαστε την προστασία των προσωπικών του δεδομένων ως θεμελιώδες δικαίωμά του και πρωταρχική υποχρέωσή μας και ως εκ τούτου λειτουργούμε στη βάση της κατά το δυνατόν ελάχιστης συλλογής των σχετικών δεδομένων ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με αποτελεσματικότητα και ταυτόχρονη διασφάλιση των δικαιωμάτων του.

Με την αποδοχή της χρήσης cookies και της πολιτικής απορρήτου κατά την πρώτη επίσκεψή σας στον διαδικτυακό μας τόπο, επιτρέπεται η χρήση cookies κάθε φορά που επανέρχεστε στην ιστοσελίδα μας (αναλυτικότερα για τα cookies εδώ).

Το drugandrop.gr είναι ιδιοκτησίας Drugandrop M.IKE, εδρεύει στην οδό Ξάνθου 3 στον Ταύρο με ΤΚ 17778. Το ΑΦΜ είναι 801366937, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2111001080 και ο αριθμός ΓΕΜΗ είναι 155271801000. Για οποιαδήποτε ερώτηση/ απορία/ διευκρίνιση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον σύνδεσμο Επικοινωνία

Περί προσωπικών δεδομένων

Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο και κυρίως έχει να κάνει με στοιχείο της ταυτότητάς του, όπως είναι το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας, τα δεδομένα θέσης ή με έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του (όπως λ.χ. φωτογραφίες, βίντεο κοκ.)

Ο όρος «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω προσώπου, όπως εικόνες προσώπου και μορφής.

Ο όρος «επεξεργασία» αναφέρεται σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε μορφής διάθεση, συσχέτιση ή ο συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή, είτε αυτά βρίσκονται σε ηλεκτρονική είτε και σε έντυπη μορφή.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Στο πλαίσιο όσων έχουν ήδη αναφερθεί και με την προϋπόθεση της ρητής συγκατάθεσης του επισκέπτη/ χρήστη, το drugandrop συλλέγει, επεξεργάζεται και διατηρεί, προσωπικές πληροφορίες στις οποίες μπορεί να συγκαταλέγονται:

 • το ονοματεπώνυμο του χρήστη, η ημερομηνία/ χρονολογία γεννήσεως, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), το (κινητό ή/ και σταθερό) τηλέφωνο, η διεύθυνση κατοικίας/ αποστολής/ χρέωσης,
 • κριτήρια αναζήτησης και ιστορικό αναζητήσεων, οι απαντήσεις σε ενδεχόμενες έρευνες αγοράς, δεδομένα για την ηλεκτρονική συσκευή μέσω της οποίας γίνεται η σύνδεση με τον διαδικτυακό μας τόπο, πληροφορίες που μπορεί να έχουν να κάνουν με το λειτουργικό σύστημα, το πρόγραμμα περιήγησης και την έκδοσή του (browser), εφαρμογές (apps) εγκατεστημένες στη σχετική συσκευή, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή τηλεφώνου, τη διεύθυνση ΙΡ, πληροφορίες σχετικές με τη γεωγραφική τοποθεσία ή τον τηλεφωνικό αριθμό,
 • πληροφορίες που εισάγει ο χρήστης όταν δημιουργεί λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, όπως η φωτογραφία προφίλ, το φύλο, ενδιαφέροντα, πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση ή το εργασιακό του προφίλ και πληροφορίες που εισάγει όταν κάνει εγγραφή στην ηλεκτρονική μας αλληλογραφία ή newsletter,
 • δεδομένα που αφορούν στον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών μας, όπως η ώρα επίσκεψης ή πραγματοποίησης αγορών, η διάρκεια παραμονής, η διεύθυνση url μέσω της οποίας μεταφέρεται στην ιστοσελίδα μας ή η διεύθυνση url στην οποία μεταφέρεται κατόπιν, όπως και πληροφορίες ακόμα και αν δεν ολοκληρωθεί κάποια παραγγελία (προτιμήσεις για προϊόντα ή άλλα, αξιολογήσεις προϊόντος ή υπηρεσίας),
 • ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση που ο ίδιος ο χρήστης τα έχει καταστήσει δημόσια, ή, κατά περίπτωση, για τη στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή αν έχει ελεύθερα δώσει την προηγούμενη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή σας, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Οι προαναφερθείσες πληροφορίες μπορεί να συλλεγούν κατά τη διάρκεια που γίνεται παραγγελία προϊόντων από τα όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα των συνεργατών μας που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα μας, ή κάθε χρήση των υπηρεσιών μας μέσω διαδικτύου και μέσω των λογαριασμών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά την επικοινωνία μαζί μας με κάθε πρόσφορο μέσο, κατά τη συμμετοχή σε διαγωνιστικές, διαφημιστικές και εν γένει προωθητικές ενέργειες ή κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ειδικές προσφορές ή τη λήψη ενημερώσεων, κατά τη συμμετοχή σε έρευνες αγοράς ή τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων.

Το drugandrop δεν συλλέγει πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την ακριβή αλλά μόνο με την κατά προσέγγιση θέση του χρήστη σε επίπεδο πόλης, όπως αυτή μπορεί να προσδιοριστεί κατά προσέγγιση με τις πληροφορίες μέσω της διεύθυνσης ΙΡ.

Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη γίνεται κάθε φορά μόνο με τη διακριτή και ρητή του συγκατάθεση.

Όπως ο νόμος ορίζει, απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία γενετικών δεδομένων για σκοπούς ασφάλισης υγείας και ζωής.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Πάντα με την προϋπόθεση της εκούσιας συμφωνίας του χρήστη, το drugandrop συλλέγει, επεξεργάζεται και διατηρεί προσωπικά δεδομένα για:

 • την παροχή των υπηρεσιών μας, όπως είναι η αποστολή του προϊόντος, η επίλυση διαφορών και η είσπραξη οφειλόμενων ποσών, ή οποιοδήποτε κώλυμα σχετικά με τον λογαριασμό του χρήστη,
 • τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της ιστοσελίδας μας και τη συνολική αναβάθμισή του μέσω την πληροφοριών και της ανταπόκρισης (feedback) από τους χρήστες,
 • τη διαφήμιση, προώθηση και προβολή προϊόντων που εμπορευόμαστε, μεταξύ αυτών την πληροφόρηση/ διαφήμιση νέου προϊόντος, την έρευνα αγοράς, την προώθηση διαγωνισμών, προσφορών, ενημερωτικών μηνυμάτων ή άλλων ενημερώσεων σχετικών με την επιχείρησή μας ή επιχειρήσεις τρίτων μερών που θεωρούμε ότι μπορεί να ενδιαφέρει τον χρήστη,
 • την επικοινωνία με τον επισκέπτη/ χρήστη και την καλύτερη εξυπηρέτησή του, την ενημέρωσή του για εκδηλώσεις που συμμετέχει ή διοργανώνει η ιστοσελίδα μας και την εξατομίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email, newsletter), στην περίπτωση που ρητά έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ο χρήστης,
 • την αντιμετώπιση αιτημάτων ή παραπόνων που αφορούν τον διαδικτυακό μας τόπο κατατεθειμένων από τον χρήστη ή ενάντια στον χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να επιλέγει ή να διαφοροποιήσει το είδος της επικοινωνίας που επιθυμεί να διατηρεί με την ιστοσελίδα μας ενημερώνοντας τις προτιμήσεις του ή αποτρέποντας την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε άλλου μέσου (sms, τηλεφωνική κλήση κλπ) ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για ανάλογους σκοπούς, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Σε κάθε περίπτωση, το drugandrop δεν θα προβεί σε χρήση των δεδομένων του χρήστη για διαφημιστικούς σκοπούς παρά μόνο με τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση του χρήστη.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι όπως ο νόμος ορίζει η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεγεί, επιτρέπεται μόνον και εφόσον είναι απαραίτητη: α) για την αποτροπή απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας ασφάλειας κατόπιν αιτήματος δημόσιου φορέα· ή β) για τη δίωξη ποινικών αδικημάτων· ή γ) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, εκτός και εάν υπερτερεί το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων να μην τύχουν επεξεργασίας τα δεδομένα αυτά.

Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Κατά τη διαδικασία συναλλαγών μέσα απο τα ηλεκτρονικά καταστήματα των συνεργατών μας, ενδέχεται να συλλεγούν οικονομικά στοιχεία του χρήστη, στα οποία μπορεί να συγκαταλέγονται αριθμοί χρεωστικών/ πιστωτικών/ προπληρωμένων καρτών, πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς κ.ά. Το drugandrop λαμβάνει όλες τις νόμιμες διασφαλίσεις για την προστασία των πληροφοριών αυτών. Σε περίπτωση αποθήκευσή τους, τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία συναλλαγών τις οποίες ζητά ο χρήστης.

Το drugandrop για να εξυπηρετήσει την αναγκη ηλεκτρονικών πληρωμών στα καταστήματα των συνεργατών του, έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με το πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδας ίδρυμα πληρωμών με την επωνυμία VivaWallet που εγγυάται την ασφάλεια την συναλλαγών ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας PCI DSS, χρησιμοποιώντας επιπρόσθετη δικλείδα ασφαλείας (3D Secure). Με την τεχνολογία του tokenization ουσιαστικά γίνεται αντικατάσταση των σημαντικών αριθμών των πιστωτικών καρτών αλλά και των σχετιζόμενων με αυτές πληροφοριών με tokens, τα οποία χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές.

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι όταν πραγματοποιεί αγορά από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των συνεργατών μας με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, αυτόματα με την υποβολή των στοιχείων εγγυάται ότι είναι πράγματι ο νόμιμος κάτοχος της εν λόγω κάρτας ή ότι είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένος από τον νόμιμο κάτοχο για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης αγοράς. Η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη έναντι του νόμιμου κατόχου σε περίπτωση χρήσης της κάρτας του από άλλο, μη ειδικώς εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Αν ο εκδότης της κάρτας αρνείται να επιτρέψει την πληρωμή στον διαδικτυακό μας τόπο, η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καθυστερήσεις κατά την παράδοση ή για τη μη παράδοση.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Τα τρίτα μέρη/ πρόσωπα με τα οποία ενδέχεται να μοιραστεί ο διαδικτυακός μας τόπος δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, είναι τα εξής:

 • εργαζόμενοι, στελέχη, σύμβουλοι, προμηθευτές ή εξωτερικοί συνεργάτες του drugandrop,
 • σε περίπτωση οποιουδήποτε είδους αναδιοργάνωσης, αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης, πώλησης ή άλλης μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, δύναται να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με τον αντισυμβαλλόμενό μας, αγοραστή ή δυνητικό αγοραστή τμήματος της επιχείρησης ή περιουσιακού στοιχείου, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης συμφωνεί να σεβαστεί τα προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο που να συνάδει με την παρούσα πολιτική απορρήτου και την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης που έχει επιτρέψει την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον διαδικτυακό μας τόπο θα ενημερωθεί σχετικά για να προβεί στις ενδεδειγμένες κατά την κρίση του ενέργειες.
 • ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα για να θεμελιώσουμε, ασκήσουμε ή υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την αποφυγή απάτης και την αποτροπή πιστωτικού κινδύνου.

Εκτός από όσα ρητά αναφέρουμε, δεν θα παράσχουμε πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/ χρήστη σε τρίτο μέρος, παρά μόνο με την εκπεφρασμένη συναίνεσή του προς τούτο.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων αποφασίζεται κατά περίπτωση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Σε αρκετές περιπτώσεις τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρόνο ορίζουν τα διάφορα νομοθετικά/κανονιστικά πλαίσια, με τα οποία δεσμεύεται και οφείλει να συμμορφώνεται η Εταιρία, κατά τη λειτουργία της. Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Η ιστοσελίδα μας θα προβαίνει σε διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει συλλέξει, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι επιτρεπτό, εάν δεν προκύπτει πλέον ανάγκη επίτευξης των σκοπών για τους οποίους εξαρχής είχαν συλλεγεί. Οφείλουμε να επισημάνουμε προς τον επισκέπτη/ χρήστη ότι αν αυτός ζητήσει τη διακοπή της επικοινωνίας στο μέλλον, το αίτημά του δεν σημαίνει και τη διαγραφή από μέρους μας του συνόλου των προσωπικών δεδομένων που έχουμε ήδη συλλέξει.

Βασικά δικαιώματα του επισκέπτη/ χρήστη

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ο επισκέπτης/ χρήστης δύναται να ασκήσει τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα

  Ο επισκέπτης/ χρήστης έχει δικαίωμα για σαφή ενημέρωση κατά τη συλλογή των δεδομένων και την επεξεργασία. Επίσης, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά, δύναται δηλαδή να ζητήσει από την Εταιρία πληροφορίες για τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει, τον σκοπό που χρησιμοποιούνται, τον τρόπο που έγινε η συλλογή τους κ.ά.
 • Δικαίωμα διόρθωσης

  Ο επισκέπτης/ χρήστης έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και την τροποποίηση ή συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που τον αφορούν.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

  Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη μπορεί ο ίδιος να την ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή.
 • Δικαίωμα στη λήθη (διαγραφή)

  Ο επισκέπτης/ χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων όταν αυτά τίθενται σε επεξεργασία μετά τη σχετική συγκατάθεσή του, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση (όπως ενδεικτικά στην εκτέλεση σύμβασης, σε έννομη υποχρέωσή μας, στην προστασία έννομων συμφερόντων του διαδικτυακού μας τόπου κλπ.) το δικαίωμα αυτό μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να εκλείπει.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

  Ο επισκέπτης/ χρήστης δικαιούται να εξασφαλίσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένα προϋποθέσεις. Αναλυτικότερα, το δικαίωμα περιορισμού εμπίπτει στις περιπτώσεις που ο χρήστης αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών του δεδομένων και έως ότου αυτή επαληθευτεί ·εάν δεν είναι πλέον αναγκαία τα προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους είχαν συλλεγεί και ταυτόχρονα είναι απαραίτητα για τη στήριξη, άσκηση, υπεράσπιση νομικών αξιώσεων του αυτού προσώπου ·όταν ασκεί ο χρήστης το δικαίωμα περιορισμού αντί του δικαιώματος διαγραφής ·όταν έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους και μέχρι να επαληθευτεί από τον διαδικτυακό μας τόπο ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία αυτή.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

  Ο επισκέπτης/ χρήστης δικαιούται να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική του συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον της Εταιρίας ή τρίτων. Στην περίπτωση αυτή δεν θα γίνεται πλέον επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, εκτός εάν η Εταιρία αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα

  Ο επισκέπτης/ χρήστης δικαιούται να λάβει ή να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων του σε μηχαναγνώσιμη μορφή από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εφόσον το επιθυμεί και εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Κατόπιν αιτήματός του, μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά των δεδομένων του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή του ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

  Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, ο χρήστης μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

Μη αναγνώριση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχετε στην αίτηση σας. Δύο παραδείγματα προσωπικών δεδομένων τα οποία δεν μπορούμε να αναζητήσουμε όταν παρέχετε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι: - δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies του προγράμματος περιήγησης,- δεδομένα που συλλέχθηκαν από δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης εφόσον έχετε δημοσιεύσει σχόλιό σας κάτω από ένα ψευδώνυμο που δεν είναι γνωστό σε εμάς.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου δεν μπορούμε να σας εντοπίσουμε ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας να εκτελέσουμε τα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως περιγράφεται στο άρθρο αυτό, εκτός εάν μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.

Άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων

Για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του ή/ και για να απευθύνει ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας μας μπορεί να επικοινωνήσει εγγράφως μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον σύνδεσμο Επικοινωνία.

Σε περίπτωση που ο χρήστης ζητήσει αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρεί η Εταιρία υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητήσουμε μικρή χρέωση.

Υπερσύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους (hyperlinks) και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους (hyperlinks), διαφημιστικά banners, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν ιστοσελίδες που λειτουργούν υπό την εποπτεία τρίτων μερών. Ο διαδικτυακός μας τόπος δεν έχει κανέναν έλεγχο και καμία υπευθυνότητα για τις πολιτικές απορρήτου, τις πολιτικές cookies, τους όρους χρήσης και γενικά τις πρακτικές αυτών των σελίδων και προτρέπει τον επισκέπτη/ χρήστη να ενημερωθεί ξεχωριστά για οποιαδήποτε ενδέχεται να επισκεφθεί.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς στο drugandrop μέσα από τις σελίδες και τους λογαριασμούς που διατηρούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπόκεινται στις δικές μας πολιτικές απορρήτου, cookies και όρους χρήσης.

Ασφάλεια πληροφοριών

Η Εταιρία αναλαμβάνει με σοβαρότητα τη διαφύλαξη, την αποτροπή της απώλειας, της κακομεταχείρισης ή της μεταβολής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει λαμβάνοντας για τον σκοπό αυτό τις αναγκαίες προφυλάξεις.

Αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχονται σε προστατευμένους (με κωδικούς πρόσβασης και προγράμματα προστασίας) διακομιστές.

Κάθε διαδικασία ηλεκτρονικής πληρωμής είναι προστατευμένη από τεχνολογία κρυπτογράφησης δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς αδύνατο να είναι απόλυτα ασφαλής και σε αυτό το πλαίσιο ο διαδικτυακός μας τόπος δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ασφάλεια των δεδομένων που στέλνονται μέσω του διαδικτύου.

Υπεύθυνος για τον κωδικό πρόσβασης για την πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη στην ιστοσελίδα μας είναι ο ίδιος ο χρήστης. Δεν θα ζητήσουμε τον κωδικό παρά μόνο κατά την είσοδο στον λογαριασμό.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία TLS με μέγεθος 256bit. Η τεχνολογία TLS στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (TLS) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TLS και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα μας

Εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε ως εκ τούτου υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγουμε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές μας διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες με τη Εταιρεία που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.