Όροι Xρήσης

Καλωσορίσατε στους όρους χρήσης του Drugandrop!

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή όσα ακολουθούν και μόνον εφόσον συμφωνείτε τότε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στον διαδικτυακό μας τόπο. Επιπλέον, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου που αφορά την πολιτική μας για την προστασία και διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Λάβετε υπόψιν ότι προϋπόθεση της νόμιμης χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από το drugandrop (αναφέρεται επίσης και ως ο «διαδικτυακός [μας] τόπος» και η «ιστοσελίδα μας»), είναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου, όπως βεβαίως και η συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο και με τα χρηστά ήθη.

Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης, ο επισκέπτης οφείλει να μην προβεί σε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και ό,τι περιλαμβάνεται στις σελίδες της ιστοσελίδας μας, για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του, καθώς επίσης για κάθε νέα υπηρεσία, παρά μόνον εάν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Το drugandrop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή και ως εκ τούτου ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν αλλαγές. Με τη συνέχεια της χρήσης τεκμαίρεται αμάχητα ότι προβαίνει σε αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων.

Το drugandrop.gr είναι ιδιοκτησίας Drugandrop ΜΙΚΕ με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η: 155271801000, εδρεύει στην οδό Ξάνθου 3 στον Ταύρο με ΤΚ 17778. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2111001080. Για οποιαδήποτε ερώτηση/ απορία/ διευκρίνιση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου.

Γενικά

Το drugandrop συνεργάζεται με φαρμακεία, καταστήματα καλλυντικών, κ.τ.λ. που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα συγκεντρώνοντας σε μία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα κωδικούς για προϊόντα υγείας και ομορφιάς εμπορεύσιμα από τα ίδια τα καταστήματα που καθορίζουν τις τιμές, τις εκπτώσεις κ.ο.κ. Ο διαδικτυακός μας τόπος διευκολύνει τον επισκέπτη/ χρήστη καθώς συγκεντρώνει πλέον των 20.000 κωδικών καταναλωτικών προϊόντων υγείας και ομορφιάς, βοηθώντας τον να αναζητήσει το προϊόν που καλύπτει τις ανάγκες του, όπως ο ίδιος τις ορίζει, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά.

Το drugandrop δεν είναι ηλεκτρονικό φαρμακείο, αλλά ηλεκτρονική πλατφόρμα που συνεργάζεται με καταστήματα που πληρούν τα κατά τον νόμο οριζόμενα κριτήρια νόμιμης λειτουργίας.

Μέσω του drugandrop προβάλονται παραφαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς, συμπληρώματα διατροφής, ανατομικά είδη, βρεφικά είδη κοκ, τα οποία είναι εμπορεύσιμα μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης/ χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του διαδικτυακού μας τόπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (διαδικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το drugandrop μέσω αυτού.

Ο διαδικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες του απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες και απαγορεύεται σε ανηλίκους να τον επισκέπτονται, πολύ περισσότερο να συνάπτουν συναλλαγές.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών, το drugandrop μπορεί αποκλείσει τον συγκεκριμένο επισκέπτη/ χρήστη από την πρόσβαση στον διαδικτυακό μας τόπο, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό του χρήστη και τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει ο ίδιος στον παρόντα διαδικτυακό τόπο χωρίς καμία προειδοποίηση και να ασκεί όλα τα δικαιώματά του όπως ο νόμος ορίζει.

Περιορισμός Ευθύνης

Τόσο το υλικό που είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό μας τόπο όσο και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και συμβουλή για θέματα που αφορούν την υγεία, την πρόληψη, την ομορφιά και την αισθητική παρεχόμενη από έμπειρους επιστήμονες - συνεργάτες, έχουν αποκλειστικά και μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα. Ο επισκέπτης/ χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι το αναρτημένο πληροφοριακό υλικό, οι παρεχόμενες πληροφορίες ή/και συμβουλές και οποιαδήποτε συμβουλευτική υπηρεσία προσφέρεται μέσω τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή με απευθείας επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα καταστήμαρτα, προσφέρονται ΜΟΝΟ για ενημέρωση και σε ουδεμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν ούτε και υποκαθιστούν τις συμβουλές, γνωματεύσεις και διαγνώσεις από επαγγελματίες ιατρούς. Το drugandrop επισημαίνει στους επισκέπτες / χρήστες του ότι σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, κάποιο πρόβλημα υγείας, ακολουθούν ιατροφαρμακευτική αγωγή, ή σε περίπτωση εγκυμοσύνης, πρέπει να λάβουν την έγκριση του θεράποντος ιατρού τους πριν τη χρήση διατροφικού σκευάσματος. Επίσης, το drugandrop επισημαίνει στον επισκέπτη/ χρήστη του ότι πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες των προϊόντων όπως αυτές αναγράφονται ή συμπεριλαμβάνονται στις συσκευασίες.

Οι συνεργάτες του διαδικτυακού μας τόπου ούτε οφείλουν ούτε δύνανται να ελέγχουν την ακρίβεια και την αλήθεια οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται από τον επισκέπτη/ χρήστη, ως εκ τούτου κάθε απάντηση σε ερώτηση χρήστη δίνεται με την επιφύλαξη της ποιότητας των παρεχόμενων από τον τελευταίο πληροφοριών για το θέμα. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον διαδικτυακό μας, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για το drugandrop, τα στελέχη, εργαζόμενους ή συνεργάτες του.

Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει, επίσης, να γνωρίζει ότι το drugandrop δεν ευθύνεται:

 • για τυχόν παρενέργειες ή ζημίες από τη χρήση των προϊόντων για λόγους που έχουν να κάνουν με μη ενδεδειγμένη χρήση, υπερδοσολογία, λανθασμένη επιλογή προϊόντος, δυσανεξία του χρήστη, αλληλεπίδραση με άλλο σκεύασμα, ή λόγω ευθύνης του κατασκευαστή που ενδεικτικά μπορεί να αφορά αναποτελεσματικό ή ελαττωματικό προϊόν, σφάλμα κατά την κατασκευή, μη ενδεδειγμένες οδηγίες χρήσης του προϊόντος κ.ά. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ο διαδικτυακός μας τόπος αναλαμβάνει την αντικατάσταση του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις επιστροφής που εμπίπτουν, εάν και εφόσον εμπίπτουν, στη συγκεκριμένη περίπτωση.
 • για τυχόν ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων στα οποία αναφέρονται οι χιλιάδες κωδικοί που διατηρεί και τους οποίους φροντίζει να εμπλουτίζει. Τα προϊόντα βρίσκονται στην κυριότητα των συνεργαζόμενων καταστημάτων τα οποία ενδέχεται να διατηρούν κάποια από αυτά σε παρακαταθήκη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί η παραγγελία εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται στον πελάτη κατά τη στιγμή που την πραγματοποιεί, ο τελευταίος ενημερώνεται άμεσα με ευθύνη του drugandrop και του συνεργαζόμενου φαρμακείου, ώστε να έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την παραγγελία του. Σε κάθε περίπτωση, το drugandrop δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία παράνομη συμπεριφορά τρίτων, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα τoυ. Το drugandrop καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες του με τρόπο ολοκληρωμένο εντός των συμφωνημένων με τον πελάτη χρονικών ορίων και να ανταποκριθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει έναντι του καταναλωτή μέσω της μεταξύ τους συμβάσεως. Δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.
 • για τυχόν κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξή τους από το συνεργαζόμενο κατάστημα και εφόσον το τελευταίο έχει λάβει όλα τα οφειλόμενα προληπτικά μέτρα.
 • για τυχόν ανακρίβεια ή λανθασμένη ενημέρωση προερχόμενη από το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, όπως για παράδειγμα ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κείμενα, βίντεο. Το ανθρώπινο δυναμικό του drugandrop με αφοσίωση και με τις εξειδικευμένες γνώσεις του και με την αρωγή των συνεργαζόμενων φαρμακείων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτό το υλικό να είναι έγκυρο και ακριβές, ωστόσο δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση επ’ αυτού. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης διαπιστώσει οποιαδήποτε μορφή αναντιστοιχίας, παρακαλείται να έρθει σε επαφή μέσα από τους προαναφερθέντες τρόπους επικοινωνίας και να μας την υποδείξει.
 • για τυχόν μόλυνση του εξοπλισμού του επισκέπτη/ χρήστη από ηλεκτρονικούς ιούς ή/ και άλλα κακόβουλα λογισμικά και προγράμματα. Σε κάθε περίπτωση το drugandrop καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τη χρήση των πλέον σύγχρονων και ενδεδειγμένων μέσων επιτήρησης, αποτροπής και απόκρουσης κακόβουλων λογισμικών από τον κώδικά του και, ταυτόχρονα, συνιστά στον επισκέπτη/ χρήστη να έχει εγκατεστημένο έγκυρο και ενημερωμένο antivirus.
 • για οποιοδήποτε πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει από άλλους διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες οι οποίοι μπορεί να περιέχονται ως σύνδεσμοι (links) στις υπηρεσίες μας ή από διαφημιστικά banners ή ιστοσελίδες τρίτων. Tα links που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό μας τόπο οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή μπορεί να οδηγούν τον επισκέπτη/ χρήστη σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων. Το drugandrop δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/ χρήστη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στον διαδικτυακό μας τόπο δεν υποδηλώνει ότι εγκρίνουμε ή αποδεχόμαστε το περιεχόμενό τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σε αυτές, ο επισκέπτης/ χρήστης πρέπει να απευθύνεται ευθέως στον πάροχο των εν λόγω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων.
 • για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσης, ούτε για τυχόν ζημία του επισκέπτη/ χρήστη ή τρίτων και εν γένει δεν αναλαμβάνει καμία αστική ευθύνη που οφείλεται σε απώλεια κερδών ή/ και φήμης ή/ και πελατείας. Οι πωλήσεις μέσω του drugandrop αφορούν προϊόντα προοριζόμενα για προσωπική χρήση. Το drugandrop παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει αστική ή ποινή ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική, αποθετική η οποία –ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διαζευκτικά ή/και σωρευτικά- συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ. που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Συμπεριφορά και Υποχρεώσεις Χρηστών

Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει:

 • να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού, τις τηλεπικοινωνίες, όπως επίσης με τις διατάξεις που ρυθμίζουν την ικανότητα δικαιοπραξίας και την εγκυρότητα των δικαιοπραξιών, όπως ο νόμος ορίζει. Όπως προαναφέρθηκε, ο διαδικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες του απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες και απαγορεύεται σε ανηλίκους να τον επισκέπτονται και να συνάπτουν συναλλαγές.
 • να κάνει χρήση του διαδικτυακού μας τόπου/ καταστήματος και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης.
 • να παρέχει με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή του στοιχεία που ζητούνται κατά τη σύναψη οποιαδήποτε μορφής σύμβασης ώστε αυτή να είναι έγκυρη.
 • να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου.
 • να μην υιοθετεί πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ).
 • να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Ο επισκέπτης/ χρήσης έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από δική του κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών στον διαδικτυακό μας τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάστασή τους είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/ χρήστης.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της drugandrop και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία ο διαδικτυακός μας τόπος έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του drugandrop ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα drugandrop.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον διαδικτυακό μας τόπο δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.